pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

KARPACKI SZLAK ROWEROWY - SZLAK GŁÓWNY

Kolor szlaku – czerwony
Długość szlaku - 73 km
czytaj więcej

Przebieg trasy nawiązuje do historycznego szlaku handlowego z Węgier do Wieliczki
i Krakowa, z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki turystyki rowerowej oraz przebiegu obecnie istniejących dróg.

 

Pierwszy odcinek szlaku przebiega od Leluchowa - na granicy polsko-słowackiej (Most Wyszehradzki), przez miasta i gminy o wyjątkowych walorach turystycznych
 posiadających dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną tj. przez: Muszynę, Piwniczną
-Zdrój, Rytro, Stary Sącz do Nowego Sącza.

 

Trasa I odcinka Karpackiego Szlaku Rowerowego: Leluchów (Most Wyszehradzki
– przejście graniczne ze Słowacją), Muszyna, Żegiestów-Zdrój, Wierchomla Wielka, Piwniczna-Zdrój, Głębokie, Sucha Struga, Życzynów, Barcice, Popowice, Żeleźnikowa Wielka, Nowy Sącz- Dąbrówka-zamek, ul. Zdrojowa.

 

Szlak jest łatwy, najtrudniejszy odcinek znajduje się pomiędzy Popowicami i Żeleźnikową Wielką.

 

Pierwsza część Karpackiego Szlaku Rowerowego, prowadzi w większości najdłuższym przełomem rzecznym w Polsce – Doliną Popradu. Rozgranicza ona dwa najważniejsze pasma Beskidu Sądeckiego: Pasmo Radziejowej, z najwyższym szczytem Beskidu Sądeckiego
- Radziejową (1262 m npm) i Pasmo Jaworzyny Krynickiej. Całość tej grupy objęta jest ochroną w formie Popradzkiego Parku Krajoznawczego. Szlak biegnie przez sam środek Popradzkiego Parku Krajobrazowego mijając szereg atrakcyjnych miejsc.

Są to kolejno:

 • lesisty przełom Popradu pod Leluchowem,
 • wzgórze Baszta z ruinami zamku muszyńskiego,
 •  unikatowy rezerwat lipowy Obrożyska w Miliku,
 • drewniane kościółki (dawne cerkiewki łemkowskie) w Leluchowie, Miliku, Andrzejówce i  Zubrzyku,
 • najpiękniejszy fragment Doliny Popradu w Żegiestowie- Zdroju (z Polską i Słowacką

            Łopatą),

 • najmniejsze uzdrowisko w Polsce – Żegiestów -Zdrój,
 • Pijalnia Wód Mineralnych z urokliwym parkiem w Piwnicznej- Zdroju,
 •  ruiny średniowiecznego zamku  w Rytrze.

 

To tylko część ciekawych miejsc na trasie szlaku. Oprócz nich na rowerzystów czeka szereg widokowych punktów, kamienistych plaż nad Popradem i dorodnych beskidzkich lasów.

 

Podczas wędrówek rowerowych
KARPACKIM SZLAKIEM ROWEROWYM

warto zatrzymać się na dłużej i odwiedzić

 

MUSZYNA i okolice

Muszyna, to jedno z najstarszych miast Karpat, uzdrowisko o bogatych walorach leczniczych. Niegdyś ważny ośrodek handlowy o znaczącej  roli  administracyjno-politycznej (państwo muszyńskie).

Wspaniała przeszłość regionu widoczna jest w pokaźnej ilości obiektów zabytkowych, są to:  barokowy kościół parafialny, dawny dworek starostów muszyńskich, ruiny zamku na Górze Zamkowej oraz XIX wieczna zabudowę ulicy Kościelnej.

W krajobrazie okolicznych wsi wyróżniają się urokliwe drewniane cerkiewki, niegdyś tętniące barwnym wschodnim obrządkiem religijnym, dziś w większości będące świątyniami rzymskokatolickimi.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • ruiny zamku na wzgórzu zwanym Basztą,
 • dwór starostów (obecnie muzeum) przy ul. Kity,
 • zabytkowy zespół szeregowej mieszczańskiej zabudowy mieszkalnej przy ul. Kościelnej,
 • pijalnia Milusia przy ul. Piłsudskiego i przy Alei Zdrojowej,
 • cerkwie w Andrzejówce, Dubnem, Jastrzębiku, Leluchowie, Miliku, Powroźniku, Szczawniku, Wojkowej, Złockiem i Żegiestowie.

 

PIWNICZNA – ZDRÓJ

Malowniczo położona miejscowość nad przecinającą Beskid Sądecki rzeką Poprad. Jest to znany ośrodek turystyczny, uzdrowiskowy i sportowy.

Ujęcia wód mineralnych o dużej zawartości magnezu stanowią zachętę dla poszukujących zdrowych form wypoczynku.

O przeszłości gminy świadczą usiane na jej terenie cerkwie, a także zabudowa samego miasta z zabytkową studnią.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • rynek z zabytkową studnią,
 • Muzeum Regionalne z unikatową kolekcją sprzętu narciarskiego,
 • cerkiew grekokatolicka w Zubrzyku.

 

RYTRO

Miejscowość położona w dolinie rzeki Poprad. W większości są to tereny leśne z bogactwem form roślinnych i zwierzęcych. Warto zatrzymać się na chwilę i spotkać unikatowe gatunki płazów i gadów na ścieżce edukacyjnej w Parku Ekologicznym.

Rytro leżało niegdyś na ważny szlaku handlowym wiodącym z południa Polski na Węgry.

O  dawnej świetności Rytra świadczą ruiny zamku powstałego prawdopodobnie w XIII wieku.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • ruiny zamku,
 • dolina Roztoki,
 • rezerwat Baniska,
 • park Ekologiczny.

 

STARY SĄCZ

Prawdziwa perła polskich miasteczek leżąca na trasie ujścia Popradu do Dunajca. Stary Sącz jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich południowych Karpat. Jego historia sięga XIII wieku. Obecnie jest to miasto skansen, o doskonale zachowanym, unikatowym, zabytkowym zespole urbanistycznym ze słynnym Klasztorem ss. Klarysek i kościołem św. Elżbiety. Klasztor starosądecki związany jest z imieniem jego fundatorki św. Kingi, kanonizowanej w 1999 roku.

Okolice Starego Sącza posiadają niepowtarzalne walory krajobrazowe, zwłaszcza jego północna i zachodnia część, które położone są w Popradzkim Parku Krajobrazowym,.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • rynek miasta z zabudową z XVIII i XIX w.,
 • zespół klasztorny ss. Klarysek,
 • dom na Dołkach- siedziba Muzeum,
 • kościół parafialny św. Elżbiety,
 • kaplica św. Kingi,
 • ołtarz Papieski i Muzeum Papieża Jana Pawła II.

 

NOWY SĄCZ

Miasto, w którym historia, poprzez ciekawe zabytki i bogatą tradycję, przeplata się
z dynamiczną współczesnością. To miasto pełne zabytków, ale również świetna baza wypadowa w Beskidy.

 

Nowy Sącz to gród założony przez króla Wacława II w 1292 r. będący ważnym ośrodkiem edukacyjnym, jak i handlu oraz rzemiosła na „szlaku węgierskim”. Według kroniki Jana Długosza, król Kazimierz Jagiellończyk kształcił swoich synów pod okiem mistrza. Obraz przedstawiający króla Kazimierza Jagiellończyka wraz z czterema synami w obecności kronikarza Jana Długosza, znajduje się w Nowym Sączu.

 

Podczas „potopu szwedzkiego” zbrojne wystąpienie sądeczan w 1655 r., zapoczątkowało wyzwolenie całego kraju, o czym pisał Mieczysław Romanowski w swoim poemacie p.t. „Dziewcze z Sącza”.

 

Miejsca szczególnie polecane to:

 • Muzeum Okręgowe (Dom Gotycki), Galerie; Marii Ritter, Sztuki, Dawna Synagoga,
 • Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie,
 • ruiny zamku królewskiego z Basztą Kowalską,
 • rynek z pięknym ratuszem,
 • secesyjna zabudowa ul. Jagiellońskiej.

 

 

CHEŁMIEC i okolice

Chełmiec, to duża wieś, siedziba gminy, położona w Kotlinie Sądeckiej, na lewym brzegu Dunajca. Graniczy bezpośrednio z Nowym Sączem. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1257 r. W miejscowości znajdują się ruiny XIX wiecznego dworu Wittingów. Na stokach wzgórza Szczob nadleśnictwo Stary Sącz wytyczyło ciekawą ścieżkę przyrodniczą.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • Muzeum Rzeźby Ludowej w Paszynie,
 • rezerwat przyrody „Białowodzka Góra” nad Dunajcem,
 • zespół parkowo-dworski w Marcinkowicach.

 

ŁOSOSINA DOLNA i okolice

Łososina Dolna, to duża wieś, siedziba gminy, położona na pograniczu Beskidu Wyspowego
i Pogórza Rożnowskiego, przy ujściu rzeki Łososiny do Dunajca. Wieś ma charakter rolniczo-sadowniczy. Na płaskim dnie doliny Łososiny funkcjonuje lotnisko Aeroklubu Podhalańskiego. Zabytkowy, drewniany kościółek został przeniesiony do Sądeckiego Parku Etnograficznego.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • kościół pw. Św. Justa w Tęgoborzy (Góra Just) z XVII/VIII w.,
 • kościół pw. Św. Mikołaja w Tabaszowej z 1753 r.,
 • dworki i pałace z XIX w. w Łososinie Dolnej, Tęgoborzy, Witowicach Dolnych,
 • rezerwat przyrody „Białowodzka Góra”  na szczycie góry Zamczysko.

 

GRÓDEK nad DUNAJCEM i okolice

Gródek nad Dunajcem to wieś, siedziba gminy, położona na Pogórzu Rożnowskim, na prawym brzegu Jeziora Rożnowskiego, utworzonego przez spiętrzenie wód Dunajca. Wieś ma charakter wypoczynkowo-turystyczny. Na wzgórzu Grodzisko (obecnie wyspie) znajdował się w XIV wieku zamek rycerski Klemensa Kurowskiego.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • zabytkowe kościoły: w Tropiu (romański kościół i sanktuarium, pustelnia w lesie), Podolu Górowej, Przydonicy, Zbyszycach, Rożnowie,
 • fortyfikacje obronne Tarnowskich, dwór i park w Rożnowie,
 • ruiny średniowiecznego zamku Rożenów i Zawiszy Czarnego w Rożnowie,
 • zapora i elektrownia wodna w Rożnowie.

 

KORZENNA i okolice

Korzenna to wieś, siedziba gminy, położona na Pogórzu Rożnowskim. Wieś ma charakter rolniczy. W Korzennej znajduje się XIX wieczny drewniany dworek z parkiem przydworskim.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • zabytkowe kościoły w Lipnicy Wielkiej i Mogilnie,
 • rezerwaty: cisów w Mogilnie, „Diabelskie Skały” w Bukowcu,
 • ośmioboczna kaplica cmentarna w Mogilnie,
 • park w Lipnicy Wielkiej  z dworkiem z 1910 r.

 

 

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia