pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Cerkiew św. Michała Archanioła we wsi Príkra


Greckokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła we wsi Príkra, nazywana też „drewnianym kościółkiem”, została zbudowana w 1777 r. jako trójdzielna budowla zrębowa, z zewnątrz oszalowana pionowymi deskami.

Świątynia stoi na kamiennej podmurówce, która wyrównuje spadek terenu w kierunku zachodnim. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Cechę szczególną stanowi pokrycie powierzchni dachowej między wieżą a nawą oraz nawą a prezbiterium.  

Bogato rzeźbiony drewniany ikonostas z drugiej połowy XVIII w. składa się z czterech rzędów ikon – niektóre pochodzą z XVII w. Na ołtarzu, ozdobionym w stylu ludowym, umieszczono ikonę Ukrzyżowania. Na uwagę zasługuje także ikona Veraicon oraz wizerunki św. Michała i św. Mikołaja pochodzące z XVII w. W świątyni wystawiono także domniemany odcisk twarzy Chrystusa na kawałku płótna. Do cennych elementów wyposażenia należą cztery rokokowe świeczniki z drugiej połowy XVIII w.

Na kościelnej wieży wisiały pierwotnie trzy dzwony – największy o wadze 200 kg. Władze węgierskie w 1915 r. kazały ściągnąć dwa z nich (najmniejszy i największy), rekwirując je na cele wojskowe. Dziś na wieży ponownie wiszą trzy dzwony – najstarszy z 1759 r. Dwa zostały wykonane dzięki zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez mieszkańców w latach 20. XX w.

Cerkiew św. Michała Archanioła od 1968 r. jest zabytkiem narodowym.

  

Atrakcje w okolicy: cerkiew św. Mikołaja, kościół św. Michała Archanioła, cerkiew św. Paraskiewy, cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, cerkiew św. Bazylego Wielkiego, kościół św. Franciszka z Asyżu.

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!