O projekcie

Żyjemy w niezwykłym zakątku naszej planety. Łańcuch Karpat przecina tu Europę w strategicznym miejscu olśniewając pięknem krajobrazu, bogactwem przyrody i barwną różnorodnością kultury.

Projekt „Karpacka Mapa Przygody” powstał, by spełnić marzenia o rozwoju turystyki kreatywnej w Karpatach. Już w 2003 r. utworzony przy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Oddział Instytut Europa Karpat zaczął analizować zagadnienie pożądanej, choć niestety niedostatecznie praktykowanej symbiozy pomiędzy turystyką a kulturą. Po przeprowadzeniu analizy funkcjonujących na naszym terenie systemów promocji turystyki uznaliśmy, że najwyższy czas zacząć naszą niezwykłą „karpacką dziedzinę” promować także w kontekstach atrakcyjności przyrodniczej oraz materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego.

Aby prawda i legenda o atrakcyjności karpackich zakątków naszych regionów mogła dotrzeć do najdalszych krańców globu, należy użyć najnowszych technologii i najbardziej dostępnych źródeł informacji. Na takim założeniu oparty jest wspólny projekt Małopolski i Kraju Preszowskiego - Karpacka Mapa Przygody.

Przedstawiamy portal, który jest efektem projektu i źródłem wiedzy o rozmaitych atrakcjach, które oferuje małopolsko-preszowskie pogranicze.