pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Śladami odkrywców Karpat – Seweryn Goszczyński

Szlak składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest innemu odkrywcy. W części pierwszej podróżujemy śladami Seweryna Goszczyńskiego, w drugiej-Walerego Eliasza Radzikowskiego, w trzeciej-Wincentego Pola, w czwartej-Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. czytaj więcej

Szlak składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest innemu odkrywcy. W części pierwszej podróżujemy śladami Seweryna Goszczyńskiego, w drugiej-Walerego Eliasza Radzikowskiego, w trzeciej-Wincentego Pola, w czwartej-Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego.

Seweryn Goszczyński

Szlak śladami Seweryna Goszczyńskiego wiedzie starym traktem handlowym doliną Dunajca, ze Starego Sącza do Łopusznej. Obecnie przez te same miejscowości, które odwiedzał
i opisywał Goszczyński biegnie droga wojewódzka nr 969, łącząca Nowy Targ ze Starym Sączem.

Nota biograficzna

Seweryn Goszczyński urodził się 4 listopada 1801 r. w Ilińcach koło Humania, zmarł 25 lutego 1876 r. we Lwowie. Pochodzący z niezamożnej rodziny pisarz i poeta uważany jest za przedstawiciela tzw. „szkoły ukraińskiej” polskiego romantyzmu. O jego ciekawości świata i może nieco awanturniczej, właściwej romantykom naturze, świadczy wyjazd do Warszawy i tamtejsza działalność konspiracyjna, a następnie, w wieku zaledwie dwudziestu lat, na wieść o wybuchu powstania w Grecji, piesza podróż na Ukrainę z zamiarem dotarcia przez Odessę do Grecji i wspomożenia sił powstańczych. Jednakże do celu nie dotarł z przyczyn bardzo prozaicznych – zabrakło mu pieniędzy na dalszą podróż. Zostałna Ukrainie, gdzie prowadził działalność konspiracyjną do roku 1830. Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie zaangażował się w powstanie listopadowe, biorąc udział m.in. w ataku na Belweder oraz bitwie pod Stoczkiem. Po kapitulacji wojsk powstańczych udał się do Prus, potem zaś osiedlił w Galicji. W 1832 roku Goszczyński odbył podróż na Podhale, która zaowocowała napisaniem Dziennika podróży do Tatrów. W tematyce góralskiej utrzymany jest również jego poemat Sobótka. W 1838 r. wyemigrował do Francji, gdzie żył w dokuczliwej biedzie. Na ojczystą ziemię udało mu się wrócić przy pomocy przyjaciół dopiero kilka lat przed śmiercią. Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Trasa (wraz z krótkimi opisami i cytatami z Goszczyńskiego): Stary Sącz – Krościenko nad Dunajcem – Czorsztyn – Łopuszna.

 


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia