pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Szlak UNESCO - Dziedzictwo nasze, nas wszystkich

Zachwycają się nimi Małopolanie, zachwyca się cała Polska. Czy ktoś jeszcze? Europa? Mało! Świat! Aż osiem obiektów znajdujących się na terenie Małopolski należy do Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. czytaj więcej

Przez wieki człowiek wykazywał się geniuszem, zdolnościami, niezwykłą wrażliwością i wyczuciem
w tworzeniu. A co tworzył? Domy, osiedla i miasta, budowle wielkie
i wspaniałe, obrazy, rzeźby, sztukę, naukę, wynalazki, narzędzia
i machiny. Wszystko to świadczy o minionych epokach, kulturach
i tradycjach i jest spuścizną naszych przodków. Nie wszystko to przetrwało, czasem pozostały tylko nieliczne relikty, które musimy chronić i to jest główny cel stworzenia UNESCO.

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury powstała 16 listopada 1945 r. Ciężkie doświadczenia totalitaryzmów zmieniły nastawienie państw do kwestii wojny i pokoju,
a dominującą stała się wizja świata opartego na współpracy międzynarodowej.

Dlatego też UNESCO koordynuje działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Mobilizuje społeczność międzynarodową do wspólnych działań. Jednak jej głównym celem jest rozwijanie pokoju w świecie, w poszanowaniu demokracji i praw człowieka bez względu na kolor skóry, status społeczny czy religię. Nie jest to możliwe bez szerzenia potrzeby dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Ta wymiana myśli
i doświadczeń powoduje, iż przyszłe pokolenia będą mogły korzystać
z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi.
Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa podpisana w Paryżu
w roku 1972 zaowocowała powstaniem prestiżowej Listy Światowego Dziedzictwa. Miejsca wpisane na Listę stanowią wspólne dobro ludzkości „najwyższej jakości”. Światowe Dziedzictwo jest różnorodne kulturowo
i zawiera bogactwo natury wszystkich regionów świata. Naszym wspólnym celem jest szczególna opieka i ochrona tych miejsc, a także dbanie o to, by zostały zachowane w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

Warunkiem wpisu zabytku na Listę Światowego Dziedzictwa jest spełnienie jednego lub kilku kryteriów stanowiących o jego wyjątkowości w skali światowej. Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 936 miejsc w 153 krajach: 725 obiektów kulturalnych, 183 naturalne i 28 o charakterze mieszanym kulturalno-przyrodniczym. Na Listę Dziedzictwa Zagrożonego wpisanych jest 35 miejsc.

Małopolska Trasa UNESCO

Każdy obiekt na tej trasie jest na swój sposób wyjątkowy. Komisja, która skrupulatnie badała historię tych miejsc, w kolejnych latach potwierdzała ich wybitność wpisem na Listę. Zatem, pójdźmy śladem geniuszu człowieka.

 


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia