pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

WINNY SZLAK ROWEROWY

Kolor szlaku- żółty
Szlak o długości 155 km
czytaj więcej

Szlak nawiązuje do szlaku handlu winem z Węgier do Gorlic, Biecza i Krakowa.


Szlak prowadzi przez miasta i gminy: Sękową, Uście Gorlickie, Miasto Gorlice, Biecz, Gminę Gorlice, Moszczenicę, Łużną, Bobową, Korzenną, Gródek n/Dunajcem.

 

Trasa Winnego Szlaku Rowerowego rozpoczyna się w Koniecznej i prowadzi przez Radocynę, Bartne, Ropicę Górną, Owczary, Sękową, Siary, Dominikowie, Korczynę, Biecz, Kwiatonowice, Moszczenicę, Staszkówkę, Podwiatrówki, Łużną, Biesną, Siedliska, Bobową Jankową, Lipniczki, Lipnicę Wielką, Rozdole, Przydonicę, Gródek n/Dunajcem, Bartkową, Rożnów, Radajowice, Roztokę do Tropia, gdzie łączy się z głównym szlakiem Karpackim Szlakiem Rowerowym.

Szlak prowadzi w większości drogami asfaltowymi. Drogi utwardzone występują na odcinkach Konieczna-Bartne, Ropica Górna-Owczary, Binarowa-Strzeszyn, Lipniczki - Lipnica Wielka - Przydonica, Roztoka-Tropie.

Trasa szlaku łatwa, o różnicy wysokości do 1000 m. Największe trudności znajdują się na odcinkach: Bartne-Krzywa, Małastów-Owczary oraz LipnicaWielka – Rożnów (ostre podjazdy i zjazdy), a pomiędzy Binarową i Strzeszynem są odcinki kamienistych, nieutwardzonych dróg.

Trasa Winnego Szlaku Rowerowego biegnie przez malownicze tereny Beskidu Niskiego, Dołów Jasielsko Sanockich, Pogórza Ciężkowickiego i Rożnowskiego o krajobrazie gór średnich i pogórzy.

Szlak przecina Beskid Niski z południa na północ wzdłuż pięknej doliny górnej Wisłoki. Trasa wije się wzdłuż rzeki, często przekraczając ją w bród.

Magurski Park Narodowy towarzyszy Winnemu Szlakowi Rowerowemu od wschodu aż do Bartnego. Atrakcją na tym odcinku są stare cmentarze parafialne, wojenne i przydrożne kamienne krzyże – pozostałość po nieistniejących wioskach.

Od Wołowca na trasie szlaku pojawiają się zabytkowe drewniane cerkiewki i kościółki. Najpiękniejsze z nich znajdują się w Wołowcu, Bartnym, Owczarach i Sękowej.

Po minięciu Gorlic szlak wkracza na teren pogórza. Bezkresne beskidzkie lasy ustępują szachownicom pól rozpostartych na rozległych wzgórzach. Ten odcinek szlaku to nieprzerwana linia pięknych i rozległych widoków.

Na pogórzach turysta spotka liczne cenne, drewniane kościółki. Najciekawsze z nich znajdują się w: Libuszy, Binarowej, Przydonicy i Tropiu. Nie brakuje także zabytkowych murowanych świątyń np. w Bieczu, Moszczenicy, Staszkówce, Łużnej, Bobowej (gdzie znajduje się również zabytkowa synagoga) oraz w Lipnicy Wielkiej.

Do innych atrakcyjnych obiektów na trasie szlaku należą:

 • cmentarze z I wojny światowej z reprezentacyjnym cmentarzem IV okręgu w Łużnej,
 • Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy,
 • piękne, leśne odcinki w Owczarach, Małym Beskidzie, Mareszce, Żebraczce, Majdanie,
 • Jezioro Rożnowskie w okolicy Gródka nad Dunajcem i Bartkowej oraz Jezioro Czchowskie w okolicach Tropia.

Podczas wędrówek rowerowych 
WINNYM  SZLAKIEM ROWEROWYM

warto  zatrzymać się i odwiedzić

 

UŚCIE GORLICKIE i okolice

Obejmuje tereny zachodniej części Beskidu Niskiego oraz część Pasma Magurskiego. Najbardziej znana miejscowość to uzdrowisko Wysowa-Zdrój, której historia sięga 1812 roku. Wysowa-Zdrój położona jest w kotlinie na wysokości 510 m n.p.m. Miasto urzeka pięknym krajobrazem, mikroklimatem oraz bogactwem wód mineralnych (12 ujęć wody) o zróżnicowanych właściwościach leczniczo-smakowych. Park zdrojowy, a w nim pijalnie wód mineralnych są doskonałym miejscem na odpoczynek. 

Warto też odwiedzić Regietów, z największą w Europie stadniną koni huculskich oraz stadniny w Hańczowej i Izbach.

W urzekający, jeszcze dziki krajobraz, zostały wpisane pamiątki historii: stare zagrody, drewniane cerkwie i kościoły, przydrożne krzyże i kapliczki, oraz cmentarze z I wojny światowej.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • cerkwie w Blechnarce, Gładyszowie, Hańczowej, Koniecznej, Kunkowie, Kwiatoniu, Leszczynach, Nowicy, Przysłopie, Skwitnem, Smerekowcu, Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Wysowej, Zdyni,
 • zabytkowe kościoły w Odernem i Wysowej,
 • cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w Zdyni, Uściu Gorlickim, Smerekowcu, Regietowie, Koniecznej i Gładyszowie,
 • Park Zdrojowy i Pijalnie Wód Mineralnych w Wysowej- Zdroju,
 • Stadnina Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie.

 

SĘKOWA i okolice

Sękowa leży w obrębie Beskidu Niskiego w paśmie Magurskim, nad którym górują główne grzbiety Magury Małastowskiej i Magury Wątkowskiej, pomiędzy dolinami rzek: Ropy
i Wisłoki. Tereny położone są wśród łagodnych, gęsto zalesionych stoków górskich. Sękowa graniczy od południa bezpośrednio ze Słowacją. Część terenów obejmuje swoim zasięgiem Magurski Park Narodowy. Na północno-zachodnich stokach Magury Wątkowskiej znajduje się oryginalny rezerwat skalny „Kornuty” ze skałkami do 25 metrów wysokości. Krystalicznie czyste rzeki i strumienie oraz bogactwo flory i fauny są wręcz wymarzonymi miejscami dla miłośników przyrody.  Region ten posiada wiele zabytków sztuki sakralnej – 10 cerkwi łemkowskich, które stanowią charakterystyczny element krajobrazu oraz prawdziwe arcydzieła sztuki budowlanej, z charakterystycznymi kopułami, potrójnymi krzyżami oraz malarstwem ikonowym. Elementem krajobrazu są także 24 cmentarze wojenne, pochodzące z jednej z najcięższych bitew I wojny światowej „operacji gorlickiej”.

Ciekawostką są liczne pozostałości po pierwszych na świecie kopankach nafty.

 

Miejsca szczególnie polecane to:

 • modrzewiowy kościół w Sękowej wpisany na listę UNESCO,
 • cerkwie łemkowskie w Bartnem, Bodakach, Krzywej, Wołowcu, Owczarach, Pętnej, Małastowie, Ropicy Górnej,
 • Rezerwat Skalny „Kornuty”,
 • cmentarze z I wojny światowej w Sękowej, Owczarach, Ropicy Górnej, Wapiennym, Przełęczy Małastowskiej,
 • ścieżka przyrodniczo- historyczna w okolicach Radocyny, Przełęczy Małastowskiej,
 • szlak naftowy wraz z Pałacem Długoszów.

 

BIECZ

Biecz jest położony nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Jest to miasto o bogatej historii, datowanej na okres neolitu, o czym świadczą znaleziska m.in. toporki i siekierki kamienne. Prawa miejskie posiada od XIII wieku. Do połowy XVI wieku Biecz był jednym z największych miast w Polsce. Jego rozkwit przypada na XIV i XV wiek, dzięki posiadaniu statusu miasta królewskiego. Położony na szlaku handlowym z Węgier nad Bałtyk. To wyjątkowe miasto zwane „Małym Wawelem” do dziś jest pełne tajemnic i zabytków.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • sredniowieczny układ urbanistyczny miasta i fragmenty XIII wiecznych murów obronnych,
 • kościół parafialny z II połowy XV w. wraz z wolnostojąca dzwonnicą,
 • kościół klasztorny oo. Reformatorów wraz z wolnostojącą dzwonnicą,
 • odbudowany ratusz z wieżą ratuszową z XV w.,
 • pozostałości zamku z XIII w. na Górze Zamkowej,
 • kamienica Barianów Rokickich oraz XVI wieczna Baszta Kowalska.

 

MOSZCZENICA

Duża wieś gminna na Pogórzu Ciężkowickim w malowniczej dolinie Moszczanki. Wieś ma charakter rolniczy. W XIX wieku wieś brała udział w krwawych napadach na dwory zwanych rzezią (rabacją) galicyjską. W centrum miejscowości znajduje się zabytkowy, murowany kościół oraz plebania. Pozostałości po jeszcze starszym kościele z XIV wieku odkryto w 2009 roku.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • drewniana kaplica z połowy XVII wieku na cmentarzu wiejskim w Moszczenicy

z barkową polichromią ze scenami Męki Pańskiej oraz rzeźbą Jezusa z XVII w.,

 • zabytkowe kościoły: klasycystyczno-neogotycki z 1820 r. w Moszczenicy oraz
  w Staszkówce,
 • klasycystyczna plebania z XVIII/XIX w. w Moszczenicy,
 • cmentarze z I wojny światowej nr. 116, 117, 118, 119, 124.

 

 

ŁUŻNA i okolice

Łużna, to wieś, siedziba gminy, położona na Pogórzu Ciężkowickim, u podnóża wzgórza Pustki 446 m n.p.m. Wieś ma charakter rolniczy. Na wzgórzu Pustki znajduje się cmentarz reprezentacyjny IV okręgu z czasów I wojny światowej. W XVII wieku właścicielem wsi był poeta Wacław Potocki.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • kościoły w Łużnej z 1865 r. i Szalowej z 1739 r.,
 • cmentarze z I wojny światowej: trzy w Łużnej i jeden w Biesnej,
 • park podworski w Biesnej,
 • pomniki przyrody; dąb o obwodzie pnia ponad 450 cm w Łużnej i kępy kłokoczki południowej w Szalowej (o wysokości 3 m),
 • miejsca widokowe; wzgórze Pustki (446 m) z widokiem na Tatry, wzgórze Kozica (424 m) w Mszance, wierzchołek Zielonej Góry (702 m) w Szalowej i Bucze (969 m) w Woli Łużańskiej.

 

BOBOWA i okolice

Bobowa położona jest nad rzeką Białą Tarnawską. Do dziś zachował się średniowieczny układ rynku i ulic. To miejsce pielgrzymkowe Żydów – chasydów z całego świata. Na miejscowym cmentarzu żydowskim znajduje się macewa cadyka Salomona Ben Natana, twórcy szkoły talmudycznej „jesziwe” oraz jego syna Ben Cjon Halberstama kompozytora muzyki chasydzkiej. Sławę dawnego ośrodka chasydzkiego przypomina synagoga z salą modlitewną i szafą ołtarzową.

Od ponad 100 lat kobiety w Bobowej trudnią się wyrabianiem koronek klockowych, a ich rękodzieło można podziwiać w Galerii Koronki Klockowej oraz podczas organizowanych Festiwali Koronki Klockowej (październik).

 

Miejsca szczególnie polecane to:

 • dawny dwór w Bobowej - tzw. Zamek w Bobowej,
 • dwór obronny i ogród dworski w Jeżowie z poł. XVI w.,
 • park dworski w Jankowej,
 • zespół dworski i kościelny w Siedliskach,
 • zabytkowe kościoły w Bobowej i Wilczyskach,
 • synagoga z poł. XVIII w.  w Bobowej,
 • cmentarz żydowski w Bobowej.

 

GRÓDEK nad DUNAJCEM i okolice

Gródek nad Dunajcem to wieś, siedziba gminy, położona na Pogórzu Rożnowskim (na prawym brzegu Jeziora Rożnowskiego) utworzonym przez spiętrzenie wód Dunajca. Wieś ma charakter wypoczynkowo-turystyczny. Na wzgórzu Grodzisko (obecnie wyspie) znajdował się w XIV wieku zamek rycerski Klemensa Kurowskiego.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • zabytkowe kościoły: w Tropiu (romański kościół i sanktuarium, pustelnia w lesie), Podolu Górowej, Przydonicy, Zbyszycach, Rożnowie,
 • fortyfikacje obronne Tarnowskich, dwór i park w Rożnowie,
 • ruiny średniowiecznego zamku Rożenów i Zawiszy Czarnego w Rożnowie,
 • zapora i elektrownia wodna w Rożnowie.

 

 

KORZENNA i okolice

Korzenna to wieś, siedziba gminy, położona na Pogórzu Rożnowskim. Wieś ma charakter rolniczy. W Korzennej znajduje się XIX wieczny drewniany dworek z parkiem przydworskim.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • zabytkowe kościoły w Lipnicy Wielkiej i Mogilnie,
 • rezerwaty: cisów w Mogilnie, „Diabelskie Skały” w Bukowcu,
 • ośmioboczna kaplica cmentarna w Mogilnie,
 • park w Lipnicy Wielkiej  z dworkiem z 1910 r.

 

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia