pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

TRANSGRANICZNY SZLAK ROWEROWY

Kolor szlaku- niebieski
Długość szlaku-71,5 km
czytaj więcej

Trasa Transgranicznego Szlaku Rowerowego prowadzi wzdłuż pasm górskich, pograniczem polsko-słowackim. Jego główną zaletą jest to, że na długich odcinkach prowadzi przez tereny wyludnione, pozbawione zabudowań i ludzi, umożliwiając bezpośredni kontakt
z przyrodą, nieskażoną cywilizacją a także bezpośrednie obserwacje natury, w tym zwierząt, ptaków i płazów.

Szlak prowadzi przez miasta i gminy: Sękową, Uście Gorlickie, Krynicę-Zdrój, Muszynę. Szlak prowadzi przez Krzywą – Gładyszów - Smrekowiec – Kwiatoń - Uście Gorlickie – Czarną – Śnietnicę – Banicę – Izby – Mochnaczkę Niżną – Tylicz
– Powroźnik – do Rowerowej Pętli Muszyńskiej i Muszyny, gdzie łączy się z głównym Karpackim Szlakiem Rowerowym.

 

Trasa szlaku przebiega w zdecydowanej części drogami asfaltowymi, na krótkich odcinkach utwardzonymi i żwirowymi.

Szlak łatwy, o różnicy wysokości 500 m. Najtrudniejszymi odcinkami są: Długie, Czarne oraz Izby - Mochnaczka Niżna.

Trasa Transgranicznego Szlaku Rowerowego biegnie przez malownicze tereny Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego o krajobrazie dolin i pasm gór średnich.

Szlak rozpoczyna się na Przełęczy Długie, oddzielającej Pasmo Graniczne od Pasma Magury Wątkowskiej (oba w Beskidzie Niskim) i biegnie cichymi i dzikimi dolinami w kierunku Gór Hańczowskich – najwyższej części Beskidu Niskiego. Największym walorem tego odcinka szlaku jest właśnie odludność tych terenów i fakt, że trasa szlaku przylega bezpośrednio do Magurskiego Parku Narodowego.

Fragment szlaku w Górach Hańczowskich przynosi dalsze atrakcje. Są to:

 • liczne, dobrze zachowane, drewniane cerkiewki łemkowskie, np. w Krzywej, Gładyszowie, Kwiatoniu, Uściu Gorlickim, Czarnej, Śnietnicy i Banicy,
 • w pobliżu Uścia Gorlickiego znajduje się zbiornik wodny – Jezioro Klimkówka,
 • szerokie kamieńce nadrzeczne nad Ropą i Białą Dunajcową dające latem możliwości kąpieli,
 • Stadnina Koni Huculskich w Gładyszowie, Regietowie i Izbach.

Po pokonaniu przełęczy pod Dzielcem (Mrokowiec) Transgraniczny Szlak Rowerowy wkracza na teren otuliny, a następnie za Tyliczem na teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Na tym odcinku szlaku turyści spotykają dalsze atrakcyjne obiekty. Są to:

 • źródła wody mineralnej w Tyliczu, Powroźniku i Muszynie,
 • zabytkowe cerkiewki w Tyliczu i Powroźniku,
 • piękna dolina Muszynki, przełamująca się pomiędzy Górami Leluchowskimi
  i Pasmem Jaworzyny Krynickiej.

Na całej trasie szlaku znajdują się liczne miejsca widokowe. Najpiękniejsze rozpościerają się z Przełęczy Długie, polan nad Jasionką, z przełęczy pod Homolą oraz z polan nad Izbami (piękne widoki na Lackową i źródliska Białej Dunajcowej).

Podczas wędrówek rowerowych 
TRANSGRANICZNYM  SZLAKIEM ROWEROWYM
warto  zatrzymać się i odwiedzić

 

MUSZYNA i okolice

Muszyna, jedno z najstarszych miast Karpat, jest jednocześnie uzdrowiskiem o bogatych walorach leczniczych. Niegdyś znajdował się tu ważny ośrodek handlowy o znaczącej roli  administracyjno-politycznej (państwo muszyńskie).

Wspaniała przeszłość regionu widoczna jest w pokaźnej ilości obiektów zabytkowych, między innymi: w barokowym kościele parafialnym, dawnym dworku starostów muszyńskich, ruinach zamku na Górze Zamkowej oraz XIX wiecznej zabudowie ulicy Kościelnej.

W krajobrazie okolicznych wsi wyróżniają się urokliwe drewniane cerkiewki, niegdyś tętniące barwnym wschodnim obrządkiem religijnym, dziś w większości będące świątyniami rzymskokatolickimi.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • ruiny zamku na wzgórzu zwanym Basztą,
 • dwór starostów (obecnie muzeum) przy ul. Kity,
 • zabytkowy zespół szeregowej mieszczańskiej zabudowy mieszkalnej przy ul. Kościelnej,
 • Pijalnia Milusia przy ul. Piłsudskiego i przy Alei Zdrojowej,
 • cerkwie: w Andrzejówce, Dubnem, Jastrzębiku, Leluchowie, Miliku, Powroźniku, Szczawniku, Wojkowej, Złockiem i Żegiestowie.

 

 

KRYNICA- ZDRÓJ i okolice

Krynica-Zdrój to jedno z najsłynniejszych uzdrowisk w Karpatach. Perła polskich uzdrowisk oferująca całą gamę wód mineralnych z leczniczych źródeł (23 ujęcia).

Miasto położone malowniczo na styku Beskidu Sądeckiego i Niskiego, jest miejscem szczególnie odwiedzanym przez turystów.

To tutaj żył i tworzył łemkowski malarz-prymitywista Nikifor, którego twórczość można podziwiać w muzeum Willi Romanówka.

Liczne atrakcje turystyczne i sportowe, a także zamknięta w okolicznych uroczych cerkwiach i kościółkach przeszłość ( Berest, Czyrna, Mochnaczka, Muszynka, Piorunka, Polany, Tylicz), zachęcają do dłuższego pobytu i zaplanowania krótkich wycieczek rowerowych.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • Muzeum Sztuki Nieprofesjonalnej im. Nikifora,
 • Galeria „Pod Kasztanem”,
 • kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką,
 • kolej linowo-terenowa na Górę Parkową,
 • ścieżka edukacyjna na Górze Parkowej.

 

 

UŚCIE GORLICKIE i okolice

Obejmuje tereny zachodniej części Beskidu Niskiego oraz część Pasma Magurskiego. Najbardziej znana miejscowość to uzdrowisko Wysowa-Zdrój, której historia sięga 1812 roku. Wysowa-Zdrój położona jest w kotlinie na wysokości 510 m n.p.m. Miasto urzeka pięknym krajobrazem, mikroklimatem oraz bogactwem wód mineralnych (12 ujęć wody) o zróżnicowanych właściwościach leczniczo-smakowych. Park zdrojowy, a w nim pijalnie wód mineralnych są doskonałym miejscem na odpoczynek. 

Warto też odwiedzić Regietów, z największą w Europie stadniną koni huculskich oraz stadniny w Hańczowej i Izbach.

W urzekający, jeszcze dziki krajobraz, zostały wpisane pamiątki historii: stare zagrody, drewniane cerkwie i kościoły, przydrożne krzyże i kapliczki, oraz cmentarze z I wojny światowej.

 

Miejsca szczególnie polecane to:

 • cerkwie w Blechnarce, Gładyszowie, Hańczowej, Koniecznej, Kunkowie, Kwiatoniu, Leszczynach, Nowicy, Przysłopie, Skwirtnem, Smerekowcu, Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Wysowej, Zdyni,
 • zabytkowe kościoły w Odernem i Wysowej,
 • cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w Zdyni, Uściu Gorlickim, Smerekowcu, Regietowie, Koniecznej i Gładyszowie,
 • Park Zdrojowy i Pijalnie Wód Mineralnych w Wysowej- Zdroju,
 • Stadnina Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie.

 

 

SĘKOWA i okolice

Sękowa leży w obrębie Beskidu Niskiego w paśmie Magurskim, nad którym górują główne grzbiety Magury Małastowskiej i Magury Wątkowskiej, pomiędzy dolinami rzek: Ropy
i Wisłoki. Tereny położone są wśród łagodnych, gęsto zalesionych stoków górskich. Sękowa graniczy od południa bezpośrednio ze Słowacją. Część terenów obejmuje swoim zasięgiem Magurski Park Narodowy. Na północno-zachodnich stokach Magury Wątkowskiej znajduje się oryginalny rezerwat skalny „Kornuty” ze skałkami do 25 metrów wysokości. Krystalicznie czyste rzeki i strumienie oraz bogactwo flory i fauny są wręcz wymarzonymi miejscami dla miłośników przyrody.  Region ten posiada wiele zabytków sztuki sakralnej – 10 cerkwi łemkowskich, które stanowią charakterystyczny element krajobrazu oraz prawdziwe arcydzieła sztuki budowlanej, z charakterystycznymi kopułami, potrójnymi krzyżami oraz malarstwem ikonowym. Elementem krajobrazu są także 24 cmentarze wojenne, pochodzące z jednej z najcięższych bitew I wojny światowej „operacji gorlickiej”.

Ciekawostką są liczne pozostałości po pierwszych na świecie kopankach nafty.

 

Miejsca szczególnie polecane to:

 • modrzewiowy kościół w Sękowej wpisany na listę UNESCO,
 • cerkwie łemkowskie w Bartnem, Bodakach, Krzywej, Wołowcu, Owczarach, Pętnej, Małastowie, Ropicy Górnej,
 • Rezerwat Skalny „Kornuty”,
 • cmentarze z I wojny światowej w Sękowej, Owczarach, Ropicy Górnej, Wapiennym, Przełęczy Małastowskiej,
 • ścieżka przyrodniczo- historyczna w okolicach Radocyny, Przełęczy Małastowskiej,
 • szlak naftowy wraz z Pałacem Długoszów.
Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia