pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

SĄDECKI SZLAK ROWEROWY

Kolor szlaku – żółty
Długość szlaku 63 km
czytaj więcej

Szlak łącznikowy łączący gminy Beskidu Sądeckiego w dolinie Kamienicy Nawojowskiej
z głównym Karpacki Szlakiem Rowerowym.

 

Szlak prowadzi przez miasta i gminy: uzdrowiskową Gminę Krynica-Zdrój, Łabową, Nawojową, Kamionkę Wielką, Chełmiec, Nowy Sącz.

 

Trasa Sądeckiego Szlaku Rowerowego prowadzi od: Muszynki (przejście graniczne) – Tylicz – Mochnaczka Wyżna – Berest - Polany – Kamianna – Kotów – Nowa Wieś - Uhryń – Łabowa – Maciejowa – Frycowa - Nawojowa – Popardowa Niżna - Kamionka Mała – Jamnica – Kunów - Nowy Sącz; ul. Falkowska, Chruślicka,  Zdrojowa.

 

Szlak został połączony w Nowym Sączu z głównym szlakiem Karpackim.

 

Jest to łatwy szlak. Najtrudniejszym odcinkiem jest Jamnica-Kunów.

 

Sądecki Szlak Rowerowy poprowadzony jest pograniczem Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Końcowy odcinek szlaku biegnie w Kotlinie Sądeckiej. Trasa szlaku prowadzi generalnie dolinami rzek - najpierw doliną Muszynki i Mochnaczki, a pod koniec doliną Kamienicy Nawojowskiej.

Szlak posiada szereg walorów krajoznawczych, do których należą przede wszystkim: atrakcyjne widoki, liczne zabytki kultury, źródła mineralne, obiekty muzealne i skanseny.

Najciekawsze widoki można podziwiać ze szlaku w następujących punktach:

 • wzgórze Piorun nad Czyrną i Mochnaczką -widoki na Pasmo Jaworzyny Krynickiej
  i Góry Hańczowskie,
 • dział nad Uhryńskim Potokiem- widok na Pasmo Czerszli w Beskidzie Niskim,
 • Popardowa Niżna i Kunów -widoki na Kotlinę Sądecką oraz Beskid Sądecki.

 

Na całej trasie szlaku turysta spotyka liczne, piękne, drewniane cerkiewki i kościółki, znajdujące się między innymi w: Muszynce, Tyliczu, Mochnaczce Niżnej, Czyrnej, Piorunce, Bereście, Polanach, Kamiannej, Łabowej i Maciejowej.

 

Tuż obok szlaku znajduje się bardzo interesujące Muzeum Pszczelarstwa w Kamiannej
i skansen Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu.

 

Duża część Sądeckiego Szlaku Rowerowego przebiega w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, miejscami przylegając do niego bezpośrednio.

 

Szlak posiada również odcinki poprowadzone drogami leśnymi, tj. w dolinie Piorunki, Kamiannej (droga asfaltowa), czy w dolinie Uhryńskiego Potoku.

 

Do innych atrakcyjnych obiektów na trasie szlaku należą:

 • Pałac Stadnickich z rozległym parkiem przypałacowym (pomnik przyrody),
 • progi, wodospady i odkrywki fliszu karpackiego na Kamienicy Nawojowskiej i jej

dopływach w okolicy Łabowej i Maciejowej,

 • zagospodarowane źródła wody mineralnej w Tyliczu,
 • rezerwat Okopy Konfederackie w pobliżu Przełęczy Tylickiej.

 

Podczas wędrówek rowerowych 
SĄDECKIM SZLAKIEM ROWEROWYM

warto  zatrzymać się i odwiedzić

 

KRYNICA- ZDRÓJ

Perła polskich uzdrowisk. Jedno z najsłynniejszych uzdrowisk w Karpatach, oferujące całą gamę wód mineralnych z leczniczych źródeł (23 ujęcia).

Miasto malowniczo położone na styku Beskidu Sądeckiego i Niskiego, jest miejscem szczególnie odwiedzanym przez turystów.

To tutaj żył i tworzył łemkowski malarz-prymitywista Nikifor, którego twórczość można podziwiać w muzeum Willi Romanówka.

Liczne atrakcje turystyczne i sportowe, a także zamknięta przeszłość w okolicznych uroczych cerkwiach i kościółkach ( Berest, Czyrna, Mochnaczka, Muszynka, Piorunka, Polany, Tylicz), zachęcają do dłuższego pobytu i zaplanowania krótkich wycieczek rowerowych.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • Muzeum Sztuki Nieprofesjonalnej im. Nikifora,
 • Galeria „Pod Kasztanem”,
 • kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką,
 • kolej linowo-terenowa na Górę Parkową,
 • Ścieżka edukacyjna na Górze Parkowej.

 

ŁABOWA i okolice

Łabowa położona jest w górnym dorzeczu Kamienicy Nawojowskiej na wschodnim skraju Beskidu Sądeckiego. W części zachodniej gminy (Barnowiec, Uhryń, Łabowiec) występują liczne rezerwaty i obszary chronione.

W przeszłości Łabowa i jej okolice były świadkami współistnienia wielu kultur, religii, narodów (Polaków, Łemków, Żydów), po których pozostały jedynie wspaniałe zabytki. Drewniane, dawne cerkwie w Roztoce Wielkiej, Łosiach, Kamiannej, Maciejowej, cmentarz żydowski w Łabowej oraz liczne kapliczki przydrożne, to ślady po niegdysiejszych mieszkańcach tych ziem.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • cerkiew z 1784 r. i cmentarz żydowski w Łabowej,
 • cerkiew prawosławna i skansen pszczelarski w Kamiannej,
 • cerkwie w Łosiach, Roztoce Wielkiej i Maciejowej (XIX w.),
 • współczesna kapliczka św. Huberta – patrona myśliwych oraz legendarne źródełko

      z krystalicznie czystą wodą o leczniczych właściwościach w Uhryniu.

 

NAWOJOWA i okolice

Nawojowa to duża wieś gminna. Położona na pograniczu Kotliny Sądeckiej, Beskidu Sądeckiego i Niskiego. To tereny posiadające atuty w postaci bliskości obszernych terenów leśnych o bogatej florze i faunie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.  Wędrówki rowerowe na tym terenie umożliwiają niezakłócone niczym obcowanie z naturą.

Miejsca szczególnie polecane to:

 • Zespól Pałacowo -Parkowy w Nawojowej,
 • kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XIX w.) w Nawojowej.

 

 

KAMIONKA WIELKA i okolice

Kamionka Wielka położona jest w dolinie górskiej Beskidu Sądeckiego i Niskiego, na południowo-zachodnim końcu Gór Grybowskich. Tereny te posiadają wyjątkowe walory krajobrazowe i zachowane w naturalnej formie środowisko przyrodnicze.

Lasy stanowią połowę powierzchni gminy. Liczne spiętrzenia i zapory na potokach Kamionka, Królowa, Wolanka i Łubinka, tworzą atrakcyjne miejsca do kąpieli. O bogatej historii tych terenów przypominają rozsiane kościółki (Kamionka Wielka, Mystków) i liczne cerkwie (Bogusza, Królowa Górna).

 

Miejsca szczególnie polecane to:

 • kościół w Kamionce Wielkie z 1630 r.,
 • cerkiew w Królowej Górnej z 1814 r.,
 • cerkiew w Boguszy z 1858 r.,
 • kościół i rzeźby kamienne Bolesława Gieńca w Mystkowie.

 

 

NOWY SĄCZ

Miasto, w którym historia, poprzez ciekawe zabytki i bogatą tradycję, przeplata się
z dynamiczną współczesnością. To miasto pełne zabytków, ale również świetna baza wypadowa w Beskidy.

 

Nowy Sącz to gród założony przez króla Wacława II w 1292 r. będący ważnym ośrodkiem edukacyjnym, jak i handlu oraz rzemiosła na „szlaku węgierskim”. Według kroniki Jana Długosza, król Kazimierz Jagiellończyk kształcił swoich synów pod okiem mistrza. Obraz przedstawiający króla Kazimierza Jagiellończyka wraz z czterema synami w obecności kronikarza Jana Długosza, znajduje się w Nowym Sączu.

 

Podczas „potopu szwedzkiego” zbrojne wystąpienie sądeczan w 1655 r., zapoczątkowało wyzwolenie całego kraju, o czym pisał Mieczysław Romanowski w swoim poemacie p.t. „Dziewcze z Sącza”.

 

Miejsca szczególnie polecane to:

 • Muzeum Okręgowe (Dom Gotycki), Galerie; Marii Ritter, Sztuki, Dawna Synagoga,
 • Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie,
 • ruiny zamku królewskiego z Basztą Kowalską,
 • rynek z pięknym ratuszem,
 • secesyjna zabudowa ul. Jagiellońskiej.

 

 

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia