pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Teren chroniony Dubnickie Kopalnie Opalu

Punkt na szlaku: Natura 2000

Opuszczone kopalnie opalu w Górach Słańskich to część chronionego terenu Dubnickie Kopalnie Opalu, w których do dziś przebywa 12 gatunków rzadkich nietoperzy. Pierwsza pisemna wzmianka o Kopalniach Dubnickich pochodzi z 1497 roku. czytaj więcej

Wyjątkowo przyciągającym turystów miejscem jest teren chroniony Dubnickich Kopalni, który znajduje się w katastrze miejscowości Červenica. Dubnickie Kopalnie włączono w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 do spisu terenów o znaczeniu europejskim. Już od wielu lat gości fascynują opuszczone korytarze kopalni, znajdujące się po zachodniej stronie Gór Słańskich. Wydobycie w kopalniach wstrzymano w 1922 roku, odkąd stały się ważnym zimowiskiem 12 gatunków nietoperzy.

Teren chroniony kopalni stanowi największe znane zimowisko mopka. Obszar ten aktualnie jest najbardziej na północ położoną lokalizacją podkowca dużego. Do pozostałych rzadkich i chronionych gatunków należy podkowiec mały, nocek Bechsteina, nocek duży, nocek orzęsiony, nocek łydkowłosy i nocek ostrouchy. 

Teren chroniony jest ważny nie tylko z punktu widzenia występowania dużej liczby gatunków zwierząt, ale również zimowania ogromnej ilości okazów. Ponieważ stanowi on wyjątkowo duże i ważne pod względem naukowym siedlisko rzadkich i użytecznych gatunków nietoperzy, jest wykorzystywany jako lokalizacja naukowo-badawcza.

Historia Dubnika jest powiązana przede wszystkim z występowaniem opalu. Istnieje kilka gatunków tego kruszcu, ale do najcenniejszych należy rzadki, drogi opal, głównie ze względu na tak zwaną opalescencję, estetyczną wartość gry czerwonych, pomarańczowych, zielonych i niebieskich kolorów. Drogi opal występuje również w kilku innych znaleziskach Gór Słańskich, które jednak nie mają takiego znaczenia jak Kopalnie Dubnickie.

Na terenie Dubnika przygotowano dla turystów dwa szlaki edukacyjne.

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia