pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Kamienna Baba

Punkt na szlaku: Natura 2000

Na terenie Braniska i części Bachurne rozciąga się Kamienna Baba. Jest ważna ze względu na niepospolite formacje geomorfologiczne, rzadkie biotopy, roślinność i zwierzęta. Część terenu tworzy również rezerwat przyrody Kamienna baba. czytaj więcej

Na terenie Braniska i części Bachurne rozciąga się Kamienna baba, teren o ważnym znaczeniu europejskim. Tworzą go części rozdzielone drogą pomiędzy wsiami Lipovce i Lačnov. Obszar jest interesujący również dzięki formacjom geomorfologicznym, które znajdują się głównie w rezerwacie przyrody Kamienna baba, słynącej z zespołu wodospadów Prahy, wieży Kolumna Mojżesza, skalnej bramy Vrátnica i innych naturalnych skarbów (jak również Bajki o Kamiennej babie).

Rzadkie biotopy, fauna i flora

Do 90% Kamiennej baby pokrywają lasy. Przede wszystkim są to wapieniolubne i kwaśnolubne buczyny, bukowe i jodłowe lasy, piargowe lasy lipowo-jaworowe, relikty wapieniolubnych lasów sosnowych i świerkowych, a także relikty sośniny. Obok siebie rosną tu buczyny kwaśnolubne i piargowe jaworzyny lipowe, pozostałą część terenu tworzą łąki (nizinne i podgórskie łąki kośne) i pastwiska. Charakterystycznym elementem terenu są węglanowe ściany skalne i zbocza z roślinnością w szczelinach, niedostępne jaskinie, w których występują rośliny i zwierzęta.

Z europejskiego punktu widzenia teren jest cenny nie tylko z powodu biotopów, ale również w związku z ważnymi występującymi tu gatunkami roślin i zwierząt. Występuje tu obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), sasanka słowacka (Pulsatilla slavica). Królestwo zwierząt reprezentują: bocian czarny (Ciconia nigra), orzeł przedni (Aquila chrysaetos), trzmielojad zwyczajny (Pernis apivorus), puchacz zwyczajny (Bubo bubo), nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek duży (Myotis myotis), wilk szary (Canis lupus). 

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!