pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Jeziora w Ostruni

W pięknej scenerii Pienińskiego Parku Narodowego, w okolicach wsi Ostrunia znajdują się jeziora, które powstały w wyniku deformacji zboczy wzniesień zachodnich Karpat. Wielkie Jezioro Ostruniańskie, Małe Jezioro, jezioro Ozero i jezioro Jeziorko. czytaj więcej

W pięknej scenerii Pienińskiego Parku Narodowego znajduje się wieś Ostrunia (Ostruňa). W jej okolicach znajdują się jeziora, wokół których istnieją idealne warunki do uprawiania turystyki.

Wielkie Jezioro Ostruniańskie (Veľké Osturnianske jazero)

Już zgodnie z nazwą pod względem powierzchni największe z jezior jest Wielkie Jezioro Ostruniańskie (815 m n.p.m.). Liczy ono 0,25 ha. Powstało na skutek osuwania się skał z granicznego szczytu w kierunku południowym aż do wysokości 790 m n.p.m. Wypływa z niego potok, stanowiący dopływ Potoku Ostruniańskiego. Jezioro to jest siedliskiem cennych taksonów biotopów wodnych i przejściowych torfowisk. Z ważniejszych gatunków występuje tu bobrek trójlistkowy (Menyanthestrifoliata), rosiczka okrągłolistna (Droserarotundifolia), gnidosz błotny (Pedicularispalustris) czy turzyca obła (Carexdiandra). Z gatunków zwierzęcych żyją tu traszka górska (Triturusalpestris) i traszka karpacka (Triturusmontandoni).

Małe Jezioro
Na zachód od Wielkiego Jeziora Ostruniańskiego znajduje się Małe Jezioro (870 m n.p.m.), które tworzą dwie depresje rozdzielone wzniesieniem. Powstało ono na skutek osunięcia się skał paleogennych, które ograniczyły dolinę. Od 1984 roku w związku z występowaniem cennych przedstawicieli błotnych jest to teren chroniony i przechodzi stadium stopniowego zaniku.

Jezioro Jeziorko

Na skutek osuwania się skał powstało również jezioro Jeziorko (900 m n.p.m.) o powierzchni 400 m2.

Jezioro Ozero

Na południe od Ostruni znajduje się jeszcze jezioro Ozero (874 m n.p.m.). Powstało przez odgrodzenie osuwisk nieregularnie skupionych na wschodnim zboczu doliny. Powierzchnia jeziora to 0,5 ha.

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!