pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

ŚWIAT ZAKLĘTY W DREWNIE - SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ, ARCHITEKTURA SAKRALNA

Południowa Małopolska – gdy zamkniemy oczy i pomyślimy o niej, w wyobraźni malują nam się liczne, zawsze barwne obrazy. Wśród nich dominuje przyroda; wspaniałe pejzaże: góry i wyżyny, kotliny i niziny oraz… skryte w nich skarby. czytaj więcej

Nierozerwalną już częścią krajobrazu południowej Małopolski stały się perełki architektury drewnianej – strzeliste kościoły kryte stromymi gontowymi dachami, łemkowskie cerkwie
z baniastymi hełmami, szlacheckie dwory i wiejskie chałupy. Te właśnie budowle tworzą Szlak Architektury Drewnianej, prezentujący bogate dziedzictwo świeckiego i sakralnego budownictwa drewnianego. Na trasie szlaku znajdują się także obiekty unikatowe w skali świata. Jego osią są powstałe od XIV do XVI wieku, gotyckie kościółki: w Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej oraz Sękowej, których wyjątkowość została potwierdzona
w roku 2003 wpisem na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Jeszcze do połowy XX wieku drewniana architektura dominowała w pejzażu południowych
i wschodnich ziem polskich. Szybko jednak zmiany cywilizacyjne sprawiły, że drewno zostało wyparte z budownictwa przez materiały uznane za trwalsze. Stąd powstała potrzeba ochrony
i idea wytyczenia Szlaku Architektury Drewnianej, który obejmuje 251 najcenniejszych obiektów, będących świadectwem dawnych czasów i ważną częścią dziedzictwa kulturowego.

Warto odwiedzić stronę: www.drewniana.malopolska.pl

Można znaleźć tam informacje o miejscach na Szlaku, w których czekają przewodnicy bezpłatnie oprowadzający po obiektach. Co roku od maja do września w wyznaczonych dniach i godzinach blisko 60 drewnianych kościółków, cerkwi, dworów otwiera swoje wrota i prezentuje odwiedzającym świat, jakiego dotąd nie znali.

Na stronie znajdują się również informacje o cyklu koncertów pod nazwą Muzyka Zaklęta
w Drewnie. Rokrocznie, przez 12 kolejnych tygodni, w czterech kościołach wpisanych na listę UNESCO oraz 8 wybranych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej odbywają się koncerty. Program wyjątkowo różnorodny, oprócz muzyki dawnej proponuje również jazz (!),
a także możliwość obejrzenia widowisk tanecznych czy misteriów scenicznych. Zaangażowani
w cykl koncertów i zaprzyjaźnieni ze Szlakiem to wybitnej klasy artyści nierzadko scen światowych.

ARCHITEKTURA SAKRALNA

Kiedy człowiek wstępuje w progi owych świątyń, nie ma wątpliwości, iż zostały one stworzone
z woli Boga. O ich pięknie i wspaniałości zaświadczają wszystkie zmysły. Niepowtarzalna woń kilkusetletniego drewna, wyczuwalna, gdy tylko zbliżamy się do wrót świątyni, działa na zmysł węchu. Wzrok łapczywie chłonie wspaniałe malowidła, będące nie tylko arcydziełami wędrownych malarzy, ale równocześnie odzwierciedleniem myśli, odczuć i wyobrażeń człowieka o świecie. Z ołtarzy i obrazów spoglądają na nas ciekawym wzrokiem święci. Oni też chcą przekazać nam niezmienną od setek lat Prawdę. Ambony, chrzcielnice, konfesjonały, ławki, krucyfiksy - to tylko niektóre elementy wyposażenia wnętrz świątyń, zachwycające kunsztem wykonania, wielobarwnością i mnogością wzorów. Skrzypienie drewnianych drzwi, stukot mosiężnego zamka zabezpieczającego wejście do świątyni – to delikatna muzyka, samoistna, swobodna, nierozpisana na nuty. Melodia cicha, co jakiś czas niknie, gdy pojawia się wyrazisty dźwięk głównego instrumentu – zabytkowego pozytywu szkatulnego, cymbałków, czy po prostu ludzkich śpiewów, bo przecież świątynie te wciąż są żywe i gromadzą wiernych na modlitwie.
A jaki udział ma ostatni z naszych zmysłów? Rozpoznaje smak Tajemnicy.

 


długość szlaku:
min wysokość:
max wysokość:

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!
Zdjęcia