pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Zamek Lipovce

Punkt na szlaku: ŚREDNIOWIECZNE ZAMKI

Od XIII w. Lipovce funkcjonowały jako zamek obronny. Dzięki strategicznemu położeniu na wapiennym wzniesieniu Pogórza Šarišskiego skutecznie chronił on bogatych mieszkańców przed rozbójnikami. Dziś na grzbiecie Góry Jazvečiej zachowały się pozostałości fundamentów i murów oraz okrągła kamienna wieża. czytaj więcej

Wzniesiony w XIII w. zamek Lipovce pełnił nie tylko funkcję mieszkalną, ale także obronną. Warownia na planie elipsy na zachodnim skraju Pogórza Šarišskiego strzegła szlaku łączącego Pogórza Šarišskie ze Spiszem. Bogata szlachta ukrywała się tu przed rozbójnikami. 

 

Zamek wznosił się dumnie na wapiennej skale Góry Jazvečiej na terenie Zámčiska. Do dziś nie jest jasne, kto i kiedy go zbudował, ale pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z roku 1262. Prawdopodobnie został wzniesiony przez ród Merše. Tajemnicza historia rodziny spowodowała powstanie licznych opowieści i legend (m.in. o tragicznej miłości w grodzie Lipowce czy „kamiennej babie”). Nawiązują one do podziałów między panami bezpiecznie żyjącymi na zamku i ubogimi chłopami zajmującymi ziemie usytuowane poniżej.

 

Do naszych czasów zachowały się pozostałości fundamentów, murów, wałów obronnych i fosy oraz dwie kondygnacje okrągłej kamiennej wieży.

 

Lokalizacja:

miejscowość Lipovce, powiat Preszów, kraj preszowski, rezerwat przyrody „Kamienna baba”.

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!