pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Sztolnia w Potoku Pałkowskim

Innym miejscem, gdzie wyraźnie zachowały się ślady szlachtowskiego górnictwa, jest sztolnia w potoku Pałkowskim, nazywana również „Banią w Potoku Pałkowskim” lub „Wodną Banią”. Sztolnia znajduje się na północnych stokach góry Huściawa, na wysokości 595m n.p.m. czytaj więcej

Innym miejscem, gdzie wyraźnie zachowały się ślady szlachtowskiego górnictwa, jest sztolnia w potoku Pałkowskim, nazywana również „Banią w Potoku Pałkowskim” lub „Wodną Banią”. Sztolnia znajduje się na północnych stokach góry Huściawa, na wysokości 595m n.p.m.

Ta sztolnia jest mniejsza od sztolni w Jarmucie. Tutaj również znajdują się dwa poziomy wydobycia. Chodniki mają łączną długość 70,5m, a ich deniwelacja wynosi 3,5m. Poziom górny (wejściowy) jest znacznie krótszy i ma zaledwie 11m. Jest on zawalony gruzem. Poziom ten został wykłuty w zlepieńcach. Poziom drugi, długości ponad 50m jest częściowo zalany. Jego ściany zbudowane są z piaskowca z udziałem łupków. Wojciechowski odnalazł tam również drobne nacieki w postaci stalaktytów i stalagmitów (Wojciechowski 1955).

W tej sztolni (podobnie jak w poprzedniej) również wydobywano żyłę limonitową. Szczegółowe badania laboratoryjne wykazały poza obecnością limonitu takie minerały kruszconośne jak: galenit, sfaleryt, piryt, chalkopiryt, arsenopiryt, pirotyn, złoto rodzime (Bartuś 2010).

Archiwum Sanguszków rkps. 504, Archiwum Państwowe na Wawelu, Kraków

Matras M., 1959, Prace górnicze w okolicy Szczawnicy do połowy XIII wieku. W: J Pazdura (ed,), Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa. III. Warszawa-Wrocław: 101-236.

Małachowski S., 1918, Metamorfizm kontaktowy i żyła kruszcowa w Jarmucie pod Szczawnicą., Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział III. Vol XI (V), Warszawa, 681-691

Wojciechowski J, 1955. O żyłach kruszcowych pod Szczawnicą. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 101: 1-71

Bartuś T, Kuś T., 2010, Szlachtowski obszar eksploatacji kruszców, jako element projektowanego geoparku ”Pieniny”., Geoturystyka 2(21): 35-58

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!