pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Rezerwat Przyrody Dunitová Skalka

Punkt na szlaku: Natura 2000

Szlak turystyczny o długości 2,4 kilometra i z 8 stanowiskami przebiega przez malowniczy teren Rezerwatu Przyrody Dunitová Skalka. Ciekawostką chronionego terenu jest występowanie takiej skały, z którą wiąże się obecność określonych gatunków roślin – serpentynitów. czytaj więcej

Rezerwat Przyrody Dunitová Skalka znajduje się w katastrze miejscowości Sedlice. Podobnie jak pobliska Kamienna Baba, również Dunitová Skalka została włączona do europejskiego zespołu obszarów chronionych Natura 2000. Fenomenem rezerwatu przyrody jest występowanie skały, z którą wiąże się obecność określonych gatunków roślinnych – serpentynitów. Jest to rodzaj zmienionej skały, wykorzystywanej do produkcji azbestu. Składa się z serpentynitu, lizardytu i chryzotylu. W niewielkim stopniu może zawierać również magnetyt, granit, pirokseny i amfibole. Właśnie Rezerwat Przyrody Dunitová Skalka kryje w sobie dwa najcenniejsze gatunki serpentynitów, tj. zanokcicę klinowatą i zanokcicę serpentynową.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o tej lokalizacji sięga roku 1869. Właśnie wtedy na tym terenie zostało przeprowadzone pierwsze badanie naukowe. Kierował nim sławny słowacki geolog XIX wieku, przyrodnik, geograf, botanik i fitopaleontolog Dionýz Štúr. Przez długie dziesięciolecia o tej lokalizacji wiedziała tylko wąska część społeczeństwa.

O znaczeniu terenów świadczy również szlak edukacyjny, który został uroczyście przekazany do użytkowania w 2011 roku. Posiada on 8 stanowisk i długość2,4 kilometra.

Rezerwat Przyrody Dunitovová Skalka to teren o znaczeniu europejskim. W związku z tym obowiązuje tu czwarty i trzeci stopień ochrony przyrody i terenu. Mimo że zbiór płodów leśnych jest w tym rejonie zabroniony, turystę ucieszy piękny widok na wysoko chroniony teren w okręgu preszowskim. 

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!