pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Trawertyny przy Spiskim Podgrodziu

Punkt na szlaku: Natura 2000

Przy Spiskim Podgrodziu znajduje się najbardziej rozległy zespół trawertynowy na Słowacji. Sześć pagórków trawertynowych tworzy interesujące formy i jednocześnie idealne warunki do rozwoju i życia rzadkich gatunków roślin i zwierząt (sasanka, suseł moręgowany). czytaj więcej

Przy Spiskim Podgrodziu znajduje się najbardziej rozległy zespół trawertynowy na Słowacji. Zespół sześciu pagórków trawertynowych powstał w miejscach, gdzie przez dłuższy czas na załamaniach podłoża fliszowego Kotliny Hornadzkiej dochodziło do wypływu wód mineralnych. Pod koniec trzeciorzędu zaczęły powstawać najstarsze trawertyny nazwane Dreveník i wzgórze Zamku Spiskiego.

Na wzgórzu Sivá Brada trawertyny powstają również dzisiaj, ostatnie pochodzą z okresu czwartorzędu. Interesujące jest również trawertynowe okresowe jeziorko na wzgórzu Pažica. Trawertyny Kamienny Raj i Piekło na górze Dreveník słyną z pięknych miejsc skalnych, które powstały w następstwie odsunięcia bloków trawertynowych i stopniowych osunięć z masywu.

Teren ma typowy charakter stepowy. Rosną na nim niskie, ciepło- i sucholubne porosty trawiasto-zielne. Występuje tu najbogatsza słowacka lokalizacja sasanek (Pulsatilla slavica, P. subslavica), w regionie rośnie również pszczelnik austriacki (Dracocephalum austriacum). Trawertyny wzgórza Sivá Brada i torfowiska Hradskiej lúky słyną z unikatowych mokradeł słonych ze specyficzną roślinnością. Rzadkie są tu pozostałości starych piargowych lasów liściastych. Ze zwierząt występuje tu suseł moręgowany (Spermophilus citellus), kumak górski (Bombina variegata) i kilka gatunków nietoperzy.

Trawertyny należą do sieci obszarów Natura 2000, aby w stopniu maksymalnym nie dopuścić do ich degradacji i poddania negatywnym wpływom, do których należy zaprzestanie tradycyjnego wykorzystania pastwisk przez owce, zalesienie gruntów rolnych, zmiany układów wodnych, wspinaczki górskie, rozwój turystyki, wydobywanie trawertynu.

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!