pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Słowacki Raj

Punkt na szlaku: Natura 2000

Słowacki Raj znajduje się na południe od Tatr Wysokich, w Rudawach Słowackich. Turystów przyciągają tu zwłaszcza jaskinie i rozpadliny z mnóstwem wodospadów. Z europejskiego punktu widzenia występują tu rzadkie biotopy (najbogatsze łąki w Europie), fauna i flora. czytaj więcej

Na południe od Tatr Wysokich, w Rudawach Słowackich, znajduje się Słowacki Raj, teren o znaczeniu europejskim. Najbardziej cenne są tu twory krasowe i geomorfologiczne formy terenu. Turystów przyciągają jaskinie i przepaście, wąskie wąwozy i rozpadliny z dużą liczbą wodospadów.

Powierzchnia: 15 696,07 hektara

Lasy oraz zespoły leśne

Zasadniczą część terenu pokrywają lasy z przewagą wapieniolubnych buczyn. Rośnie w nich obuwik pospolity (Cypripedium calceolus). Na skałach i grzbietach skalnych występują sosnowe i świerkowe zespoły leśne. Stanowią one siedzibę karpackich endemitów, jak na przykład sasanki słowackiej (Pulsatilla slavica). W dolnych, chłodniejszych partiach rośnie pierwiosnek łyszczak karpacki (Primula auricula subsp. hungarica) i zarzyczka górska (Corthusa matthioli), w wyższych partiach kosaciec bezlistny węgierski (Iris aphylla subsp. hungarica) i len złocisty (Linum flavum).

Najbogatsze łąki w Europie

Do ważnych biotopów w Słowackim Raju należą łąki, pastwiska, torfowiska, bagna czy zespoły skał. Łąki na górze Kopanec należą do najbogatszych w Europie – na 1 metrkwadratowyrosną tu aż 74 gatunki wyższych roślin. Na torfowiskach i mokradłach można spotkać rzadką języczkę syberyjską (Ligularia sibirica).

Motyle i drapieżniki

Słowacki Raj to idealne miejsce do życia dla różnych gatunków motyli, ale również drapieżników takich jak niedźwiedź brunatny (Ursus arctos), wilk szary (Canis lupus) i ryś euroazjatycki (Lynx lynx). Po niebie szybują orzeł przedni (Aquila chrysaetos) i sokół wędrowny (Falco peregrinus).

Park Narodowy Słowacki Raj to teren chroniony, należący do sieci obszarów Natura 2000. 

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!