pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Humenský Sokol

Punkt na szlaku: Natura 2000

Humenský Sokol znajduje się około 2 kilmetrów od miasta Humenné. Jego dużą część tworzy chroniony rezerwat przyrody Humenský Sokol. Teren ma znaczenie europejskie ze względu na rzadki biotop, drzewa, różne gatunki roślin (sasanka) i organizmy żywe. czytaj więcej

Humenský Sokol, teren o znaczeniu europejskim, znajduje się około2 kilometrówod miasta Humenné. Jego dużą część tworzy chroniony rezerwat przyrody Humenský Sokol. Wokół niego przebiega szlak edukacyjny, za pośrednictwem którego turyści mają możliwość podziwiania ciekawych miejsc, takich jak na przykład 40-metrowej ściany skalnej i jaskiń.

Ważne biotopy

Zasadniczą część terenu tworzą gatunki buczyn dębowych, dębin bukowych i derenia. Występuje tu dąbrowa derenia z dębem omszonym, ponadto lasy bukowe wapieniolubne, dębowe lasy kserotermofilne subśródziemnomorskie, na szczytach skalnych znajdują się rzadkie skalne stepy i skały wapienne.

Fauna i flora

Wymienione biotopy tworzą warunki do wzrostu rzadkich roślin takich jak sasanka (Pulsatilla grandis), dereń jadalny (Cornus mas), berberys pospolity (Berberis vulgaris), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), irga zwyczajna (Cotoneaster integerrimus), tojad południowy (Aconitum anthora), konwalia majowa (Convallaria majalis), lilia złotogłów (Lilium martagon), zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), buławnik czerwony i biały.

Na osypiskach skalnych stwierdzono występowanie cenniejszych przedstawicieli królestwa zwierzęcego – rzadkich mięczaków, zachodniokarpackiego endemitu świdrzyka pospolitego. Humenský Sokol to siedziba węża eskulapa (Elaphe longissima), jaszczurki zwinki (Lacerta agilis), licznych gatunków ptaków śpiewających i dzikiej zwierzyny, biegacza gruzełkowatego (Carabus variolosus), nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina), itp.

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!