pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Hubková

Punkt na szlaku: Natura 2000

Na północ od miasta Humenné do miejscowości Nižné Ladičkovce i Sopkovce rozpościera się ważny teren Hubková. Zachowały się tu istotne okazy buka, który występuje również z innymi rzadkimi drzewami liściastymi. Są one idealnym miejscem do życia dla rzadkich gatunków flory i fauny. czytaj więcej

Na północ od miasta Humenné do miejscowości Nižné Ladičkovce i Sopkovce rozpościera się ważny teren Hubková, który leży jednocześnie w Pogórzu Ondawskim i na obrzeżach Przedgórza Beskidzkiego. Teren dzięki swojemu charakterowi o znaczeniu europejskim wchodzi w skład obszarów Natura 2000.

Cenne drzewa

Na terenie o powierzchni 2796,71 hektara zachowały się ważne okazy buka, który występuje także z innymi cennymi drzewami liściastymi. Znaczenie europejskie mają kwasolubne lasy bukowe, jodłowe, łęgowe lasy wierzbowo-topolowe i olchowe. Lasy liściaste zajmują do 85% terenu, mieszane – 10%, pozostałą część stanowią wilgotne łąki (nizinne i podgórskie łąki kośne) oraz pastwiska, mezofilne porosty trawiaste.

Powierzchnia:2796,71 hektara

Fauna i flora o znaczeniu europejskim

To gatunki lasów tworzą odpowiednie warunki do życia organizmom żywym i do wzrostu roślin o znaczeniu europejskim. Hubková to siedziba między innymi: orlika krzykliwego (Aquila pomarina), puszczyka uralskiego (Strix uralensis), dzierzby gąsiorka (Lanius collurio), dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), dzięcioła białogrzbietego (Dendrocopos leucotos), wilka szarego (Canis lupus), wydry europejskiej (Lutra lutra). Przedstawicielem roślin o znaczeniu europejskim jest obuwik pospolity (Cypripedium calceolus).

Z gatunków roślinnych o znaczeniu narodowym rosną tu m.in. kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis), szafran heuffela (Crocus heuffelianus), buławnik wielokwiatowy (Cephalanthera damasonium) czy buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia).

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!