pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Fintické svahy

Punkt na szlaku: Natura 2000

Fintické svahy, tereny o znaczeniu europejskim, znajdują się między Pogórzami Spiskim i Šariš, tworzą je jednostki Kapušiansky chrbát oraz Stráže. Fintice mają istotne znaczenie dzięki występującym tam rzadkim biotopom, roślinności, organizmom żywym i rezerwatom przyrody. czytaj więcej

Fintické Svahy, tereny o znaczeniu europejskim, znajdują się między Pogórzami Spiskim i Šariš. W ich skład wchodzi mniejsza i niższa jednostka Kapušiansky chrbát oraz większa i wyższa jednostka Stráže (740 metrówn.p.m.). Teren obu jednostek tworzą skały, które są pozostałościami po dawnej działalności wulkanicznej w Górach Słańskich.

Teren leśny

Prawie 100% terenu pokrywają lasy. W jednostce Stráže są to przede wszystkim lasy bukowe i jodłowo-bukowe, ponadto piargowo lipowo-jaworowe i kwasolubne bukowe. W jednostce Kapušiansky chrbát występują ciepłolubne lasy dębowe.

Bogata fauna i flora

Z królestwa roślin na tym terenie występują kostrzewa nibydalmacka (Festuca pseudodalmatica), pięciornik piaskowy (Potentilla arenaria), kosaciec bezlistny węgierski (Iris aphylla subsp. hungarica), sasanka wielokwiatowa (Pulsatilla grandis), sasanka dzwonkowata (Pulsatilla patens).

Z gatunków zwierząt znaczenie europejskie mają motyle: czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), czerwończyk fioletek (Lycaena helle), krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria) i wietek morsei (Leptidea morsei). Ponadto można tutaj dojrzeć m.in. kumaka górskiego (Bombina variegata), dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), orlika krzykliwego (Aquila pomarina), trzmielojada zwyczajnego (Pernis apivorus), puchacza zwyczajnego (Bubo bubo), puszczyka uralskiego (Strix uralensis), bociana czarnego (Ciconia nigra).

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!