pokaż na mapie pomniejsz mapę pełny ekran > <
rozszerz mapę >

Dębiny przy Lewoczy, Dębiny przy Ordzovanach, Jereňaš

Punkt na szlaku: Natura 2000

Dębiny przy Lewoczy, Dębiny przy Ordzovanach i Jereňaš znajdują się w Kotlinie Hornadzkiej i na przedgórzu Gór Lewockich, w okręgu Lewocza. Dzięki ostatnim zachowanym dębowo-grabowym lasom lipowym na Słowacji wchodzą w skład obszarów Natura 2000. czytaj więcej

W okręgu Lewocza znajdują się trzy rzadkie obszary ze względu na ostatnie zachowane dębowo-grabowe lasy lipowe na terenie Słowacji. Są to Dębiny przy Lewoczy, Dębiny przy Ordzovanach i Jereňaš znajdujące się w Kotlinie Hornadzkiej i na przedgórzu Gór Lewockich.

Rzadka fauna i flora

Występowanie rzadkiego biotopu jest związane z fliszowym podłożem, który tworzą piaskowce i iłowce z głębokimi glebami. Lasy są zasadniczo niskie, powstałe poprzez odnowę z pędów pnia lub korzeni. W porostach występują tylko pojedyncze drzewa, które wyrosły z nasienia.

Z roślin występują tu ciepłolubne oraz górskie gatunki flory. Rosną tu: przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), kokorycz pełna (Corydalis solida), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), zawilec gajowy (Anemone nemorosa) i żółty (Anemone ranunculoides), dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia), czosnek siatkowaty (Allium victorialis). W dębinach lewockich rośnie szafran spiski (Crocus discolor). Do rzadkich należą również Crepis sibirica i dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia).

Królestwo organizmów żywych reprezentują kumak górski (Bombina variegata), traszka karpacka (Triturus montandoni), wilk szary (Canis lupus), salamandra plamista (Salamandra salamandra) i wybrane gatunki nietoperzy.

Wszystkie trzy obszary są chronione II stopniem ochrony, aby nie dochodziło do pogorszenia stanu dębowo-grabowych lasów lipowych o znaczeniu europejskim.

Komentarze
Musisz być zalogowany. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się!